לימוד אנגלית

בתכנית לימוד אנגלית לילדים של "ידעתי", הילדים לומדים קרוא וכתוב באנגלית תוך למידה חווייתית ומשמעותית. התכנית מתאימה ללימוד אנגלית למתחילים ותפתח אצל הילדים יכולות גבוהות של קריאה, כתיבה והאזנה באנגלית. החוברות בתכנית הלימוד כוללות סרטוני אנימציה וקריינות באנגלית, תרגילים אינטראקטיביים מגוונים ולמידה חווייתית בקריאת וכתיבת אנגלית במחשב. 

תכנית הלימוד כוללת ארבעה נושאים המופיעים בעמוד זה, המתאימים ללמידה זה אחר זה:

הכרת האותיות | צירופי אותיות - חלק א' | צירופי אותיות - חלק ב' | חוקי איות

הכרת האותיות


Letters 1: "Tt", "Ii", "Nn", "Ss", "Aa", "Dd", "Hh"
35.00 ש"ח
בחוברת זו הילדים ילמדו אנגלית בצורה חוויתית ואינטראקטיבית! החוברת כוללת סרטוני אנימציה וקריינות בשפה האנגלית ע"י דוברי אנגלית. החוברת היא...
הוספה לעגלה
Letters 2: "Cc", "Kk", "Bb", "Oo", "Rr", "Mm"
35.00 ש"ח
בחוברת זו הילדים ילמדו אנגלית בצורה חוויתית ואינטראקטיבית! החוברת כוללת סרטוני אנימציה וקריינות בשפה האנגלית ע"י דוברי אנגלית. החוברת היא...
הוספה לעגלה
Letters 3: "Ll", "Ff", "Ee", "Gg", "Yy", "Ww"
35.00 ש"ח
בחוברת זו הילדים ילמדו אנגלית בצורה חוויתית ואינטראקטיבית! החוברת כוללת סרטוני אנימציה וקריינות בשפה האנגלית ע"י דוברי אנגלית. החוברת היא...
הוספה לעגלה
Letters 4: "Vv", "Jj", "Uu", "Xx", "Qq", "Zz"
35.00 ש"ח
בחוברת זו הילדים ילמדו אנגלית בצורה חוויתית ואינטראקטיבית! החוברת כוללת סרטוני אנימציה וקריינות בשפה האנגלית ע"י דוברי אנגלית. החוברת היא...
הוספה לעגלה

צירופי אותיות - חלק א'


Letters Combinations 1: "ee", "sh", "oo"
35.00 ש"ח
בחוברת זו הילדים ילמדו אנגלית בצורה חוויתית ואינטראקטיבית! החוברת כוללת סרטוני אנימציה וקריינות בשפה האנגלית ע"י דוברי אנגלית. החוברת היא...
הוספה לעגלה
Letters Combinations 2: "i_e", "a_e", "o_e"
35.00 ש"ח
בחוברת זו הילדים ילמדו אנגלית בצורה חוויתית ואינטראקטיבית! החוברת כוללת סרטוני אנימציה וקריינות בשפה האנגלית ע"י דוברי אנגלית. החוברת היא...
הוספה לעגלה
Letters Combinations 3: "ch", "ay", "th"
35.00 ש"ח
בחוברת זו הילדים ילמדו אנגלית בצורה חוויתית ואינטראקטיבית! החוברת כוללת סרטוני אנימציה וקריינות בשפה האנגלית ע"י דוברי אנגלית. החוברת היא...
הוספה לעגלה
Letters Combinations 4: "er", "ir", "ur"
35.00 ש"ח
בחוברת זו הילדים ילמדו אנגלית בצורה חוויתית ואינטראקטיבית! החוברת כוללת סרטוני אנימציה וקריינות בשפה האנגלית ע"י דוברי אנגלית. החוברת היא...
הוספה לעגלה

צירופי אותיות - חלק ב'


Letters Combinations 5: "ce", "ge"
35.00 ש"ח
בחוברת זו הילדים ילמדו אנגלית בצורה חוויתית ואינטראקטיבית! החוברת כוללת סרטוני אנימציה וקריינות בשפה האנגלית ע"י דוברי אנגלית. החוברת היא...
הוספה לעגלה
Letters Combinations 6: "ou", "ow", _y" and Letter "Yy"
35.00 ש"ח
בחוברת זו הילדים ילמדו אנגלית בצורה חוויתית ואינטראקטיבית! החוברת כוללת סרטוני אנימציה וקריינות בשפה האנגלית ע"י דוברי אנגלית. החוברת היא...
הוספה לעגלה
Letters Combinations 7: "ight", "or", "ea"
35.00 ש"ח
בחוברת זו הילדים ילמדו אנגלית בצורה חוויתית ואינטראקטיבית! החוברת כוללת סרטוני אנימציה וקריינות בשפה האנגלית ע"י דוברי אנגלית. החוברת היא...
הוספה לעגלה
Letters Combinations 8: "ai", "au", "aw", "oa", "ow"
35.00 ש"ח
בחוברת זו הילדים ילמדו אנגלית בצורה חוויתית ואינטראקטיבית! החוברת כוללת סרטוני אנימציה וקריינות בשפה האנגלית ע"י דוברי אנגלית. החוברת היא...
הוספה לעגלה

חוקי איות


Spelling - Short Vowels & Short Vowels Followers
35.00 ש"ח
בחוברת זו הילדים ילמדו חוקי איות באנגלית בצורה חוויתית ואינטראקטיבית! החוברת כוללת סרטוני אנימציה וקריינות בשפה האנגלית ע"י דוברי אנגלית....
הוספה לעגלה
Spelling - Silent "e"
35.00 ש"ח
בחוברת זו הילדים ילמדו חוקי איות באנגלית בצורה חוויתית ואינטראקטיבית! החוברת כוללת סרטוני אנימציה וקריינות בשפה האנגלית ע"י דוברי אנגלית....
הוספה לעגלה
Spelling - Apostrophes
35.00 ש"ח
בחוברת זו הילדים ילמדו חוקי איות באנגלית בצורה חוויתית ואינטראקטיבית! החוברת כוללת סרטוני אנימציה וקריינות בשפה האנגלית ע"י דוברי אנגלית....
הוספה לעגלה
Long Vowels
35.00 ש"ח
בחוברת זו הילדים ילמדו חוקי איות באנגלית בצורה חוויתית ואינטראקטיבית! החוברת כוללת סרטוני אנימציה וקריינות בשפה האנגלית ע"י דוברי אנגלית....
הוספה לעגלה
Diphthongs
35.00 ש"ח
בחוברת זו הילדים ילמדו חוקי איות באנגלית בצורה חוויתית ואינטראקטיבית! החוברת כוללת סרטוני אנימציה וקריינות בשפה האנגלית ע"י דוברי אנגלית....
הוספה לעגלה
Double Medial Consonants
35.00 ש"ח
בחוברת זו הילדים ילמדו חוקי איות באנגלית בצורה חוויתית ואינטראקטיבית! החוברת כוללת סרטוני אנימציה וקריינות בשפה האנגלית ע"י דוברי אנגלית....
הוספה לעגלה
Making Plurals
35.00 ש"ח
בחוברת זו הילדים ילמדו חוקי איות באנגלית בצורה חוויתית ואינטראקטיבית! החוברת כוללת סרטוני אנימציה וקריינות בשפה האנגלית ע"י דוברי אנגלית....
הוספה לעגלה