חיזוקים במתמטיקה

חיזוקים במתמטיקה

19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: כפל וחילוק בלוח הכפלבחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ- 30-40 דקות)התרגול כולל...
הוספה לעגלה
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: חיבור וחיסור מספרים שלמים עד 20 בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ-...
הוספה לעגלה
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: כפל וחילוק בחד ספרתי בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ- 30-40 דקות)...
הוספה לעגלה
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: כפל וחילוק בלוח הכפל בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ- 30-40 דקות)...
הוספה לעגלה
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: תובנה מספרית ואומדן בשלמים עד 100 בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ-...
הוספה לעגלה
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: בעיות מילוליות במספרים שלמים בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ- 30-40 דקות)...
הוספה לעגלה
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: בעיות מילוליות במספרים שלמים בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ- 30-40 דקות)...
הוספה לעגלה
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: הכרת השבר הפשוט בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ- 30-40 דקות) התרגול...
הוספה לעגלה
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: סדר פעולות חשבון בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ- 30-40 דקות) התרגול...
הוספה לעגלה
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: סדר פעולות חשבון בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ- 30-40 דקות) התרגול...
הוספה לעגלה
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: חיבור וחיסור בשלמים בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ- 30-40 דקות) התרגול...
הוספה לעגלה
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: תובנה מספרית ואומדן בשלמים עד 1000 כולל סימני התחלקות בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן...
הוספה לעגלה
19.90 ש"ח
חוברת דיגיטלית זו מכילה תרגול בנושא: כפל וחילוק עד 20 בחוברת ישנן כ-25 משימות (זמן תרגול של כ- 30-40 דקות)...
הוספה לעגלה