הכנה לשנה הבאה

הכנה לשנה הבאה

 להתכונן לכיתה א' או לחטיבת הביניים באמצעות חוברות הכנה לשנה הבאה.

חוברות התרגול הדיגיטליות מאפשרות לילדים העולים לכיתה א' להכיר את הבסיס בחשבון ובעברית במטרה לאפשר התחלה קלה בבית הספר היסודי, ולעולים לחטיבה לחזור על החומר שנלמד בכיתה ו' בחשבון, אנגלית ושפה והתנסות בחומר שיילמד בתחילת השנה בכיתה ז', לתחושת ביטחון בחומר הלימודי.