Letters Combinations 1: "ee", "sh", "oo"

Letters Combinations 1: "ee", "sh", "oo"

מבית: עת הדעת
35.00 ש"ח

בחוברת זו הילדים ילמדו אנגלית בצורה חוויתית ואינטראקטיבית!
החוברת כוללת סרטוני אנימציה וקריינות בשפה האנגלית ע"י דוברי אנגלית.
החוברת היא חלק מתוכנית שלמה ובנויה בצורה שיטתית כך שהילדים רוכשים ידע חדש תוך חזרה על ידע שכבר נרכש.
הנושאים המרכזיים :
- היכרות עם צירופי אותיות באמצעות תרגילי קריאה, כתיבה ושמיעה.
- רכישת אוצר מילים בשפה האנגלית.
התחלת קריאה ותרגול הבנת הנקרא באמצעות קריאת סיפורים קצרים על פי צירופי האותיות שנלמדים בחוברת זו.

יתרונות החוברת הדיגיטלית של "ידעתי":
  • מאפשרת למידה עצמאית בכל גיל: קריינות של השאלות וממשק ברור ונוח
  • בדיקה אוטומטית ומשוב מיידי – כי גם מטעויות לומדים!
  • תוכן התרגולים מותאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך
  • מגוון אינטראקציות: התאמה, בחירה, גרירה, השלמה ועוד
  • בכל נושא, השאלות בדרגת קושי הולכת ועולה
  • בתום התרגול יתקבל דוח להורה, שמפרט את מידת השליטה של התלמיד/ה בכל נושא בחוברת
כותרת הפריט Letters Combinations 1: "ee", "sh", "oo"
מבית עת הדעת
סוג לימוד_אנגלית
תאריך פרסום Oct 10, 2019

בחוברת זו הילדים ילמדו אנגלית בצורה חוויתית ואינטראקטיבית!
החוברת כוללת סרטוני אנימציה וקריינות בשפה האנגלית ע"י דוברי אנגלית.
החוברת היא חלק מתוכנית שלמה ובנויה בצורה שיטתית כך שהילדים רוכשים ידע חדש תוך חזרה על ידע שכבר נרכש.
הנושאים המרכזיים :
- היכרות עם צירופי אותיות באמצעות תרגילי קריאה, כתיבה ושמיעה.
- רכישת אוצר מילים בשפה האנגלית.
התחלת קריאה ותרגול הבנת הנקרא באמצעות קריאת סיפורים קצרים על פי צירופי האותיות שנלמדים בחוברת זו.

הנושאים הכלולים בחוברת:
• Letters Combinations "ee", "sh", "oo"

אולי יעניין אותך גם...